Biondly

shutterstock-1044903280.jpg

De naam Biondly is een combinatie van de woorden biologisch en vriendelijk. Biologisch, omdat deze gladiolen worden geteeld volgens SKAL-normen. Dat wil zeggen zonder chemische meststoffen of gewasbescherming. En deze gladiolen zijn vriendelijk, omdat ze een prachtige balans hebben.

De toekomst helpen vormgeven
We hebben gemerkt dat de SKAL-teelt een grote meerwaarde heeft. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor de toekomst van onze gladiolenteelten. Slechts enkele van onze rassen zijn sterk genoeg voor deze biologische teeltwijze en de inzichten uit de praktijk vormen de basis voor onze besluitvorming in de veredeling. Ook al is de opbrengst aanzienlijk lager dan bij de reguliere teelt, we zijn vastbesloten om te blijven onderzoeken en ontwikkelen. Onze Biondly teelt helpt immers om onze reguliere gladiolenteelt duurzamer te maken.

Nieuwe markten
Als nichemarkt zijn biologische bloemen het meest succesvol in Europa en delen van de VS en Canada. Als specialisten in ons vakgebied creëren wij graag oplossingen voor elke klant en elke markt, hoe klein ook. Daarom hebben we deze lijn ontwikkeld speciaal voor telers die biologische gladiolen willen telen en verkopen.

Succes in de bloemenmarkt
Het is niet altijd makkelijk om je te onderscheiden in de bloemenmarkt, gezien de overvloed aan keuzes die kopers hebben. Wat ons echter is opgevallen, is dat succesvolle telers met hun gladiolen een stapje extra zetten om de concurrentie voor te blijven. Het begint allemaal met het aanbieden van iets anders dan je concurrenten en het wekken van interesse in de markt. Met het ontwerp van de Biondly gladiolen wilden we echt iets unieks creëren waarmee je je kan onderscheiden zodat je waardevolle extra inkomsten kan genereren. Als je onze hulp nodig hebt in de vorm van productafbeeldingen, logo's, of iets anders, neem dan vooral contact met ons op!

  • Biologisch: geteeld volgens SKAL-normen - er is geen gebruikgemaakt van chemische gewasbescherming of meststoffen.
  • Duurzaam: helpt de toekomst van de gladiolenteelt vorm te geven door een minimaal gebruik van grondstoffen.
  • Zorgvuldig geteeld: geteeld met nog meer vakmanschap en aandacht voor detail.