Biondly

shutterstock-1441214840.jpg

De naam Biondly is een combinatie van de woorden biologisch en vriendelijk. Biologisch, omdat deze gladiolen worden geteeld volgens SKAL-normen. Dat wil zeggen zonder chemische meststoffen of gewasbescherming. En deze gladiolen zijn vriendelijk, omdat ze een prachtige balans hebben. Als je fan bent van Biondly gladiolen, bent je natuurlijk ook een vriend van bijen en insecten! Met deze gladiool creëer je een nog kleurrijker en diverser ecosysteem in de tuin.

De toekomst helpen vormgeven
We hebben gemerkt dat de SKAL-teelt een grote meerwaarde heeft. Niet alleen voor onze klanten, maar ook voor de toekomst van onze gladiolenteelten. Slechts enkele van onze rassen zijn sterk genoeg voor deze biologische teeltwijze en de inzichten uit de praktijk vormen de basis voor onze besluitvorming in de veredeling. Ook al is de opbrengst aanzienlijk lager dan bij de reguliere teelt, we zijn vastbesloten om te blijven onderzoeken en te ontwikkelen. Onze Biondly teelt helpt immers om onze reguliere gladiolenteelt duurzamer te maken.

  • Biologisch: geteeld volgens SKAL-normen - er is geen gebruikgemaakt van chemische gewasbescherming of meststoffen.
  • Duurzaam: helpt de toekomst van de gladiolenteelt vorm te geven door een minimaal gebruik van grondstoffen.
  • Zorgvuldig geteeld: geteeld met nog meer vakmanschap en aandacht voor detail.